Tỉnh Gia Lai

TNR Stars Đak Đoa
Gia Lai New City
Gia Lai Central House
FLC Centerpoint Gia Lai
SH Land