Tỉnh Cần Thơ

Khu đô thị mới Hoàng Gia
Khu dân cư phường Phước Thới
Goldland Cồn Khương
The Golden Aqua