Hơn 3,3 tỉ USD vốn ngoại FDI chảy vào bất động sản

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong các ngành, lĩnh vực thu hút FDI với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỉ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8 tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 16,8 tỉ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, có 1.135 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tương đương cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đăng ký lại giảm gần 44% so với cùng kỳ, chỉ đạt 6,35 tỉ USD.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong các ngành, lĩnh vực thu hút FDI 

Tuy vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Theo đó, có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 5,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỉ USD, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó còn có 2.425 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỉ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỉ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỉ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,3%, 25,3% và 16,1% tổng số dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, dù vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng lần lượt là 50,7% và 3,6%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 12,8 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính lũy kế đến ngày 20/8, cả nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên trên 430 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 264,4 tỉ USD, bằng 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Diệu Trang

Tin tức

Thứ sáu, 26/08/2022

Vốn tín dụng ngân hàng là “bà đỡ” của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Thế nhưng, tại thời điểm này, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn này.

Thứ sáu, 26/08/2022

Mua căn hộ chung cư rồi cho thuê lại từng là kênh đầu tư hấp dẫn, nhưng nay nhiều người đã chuyển sang kênh đầu tư khác khi giá thuê giảm. Phải chăng thị trường này đã đến lúc thoái trào?