Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ecolife Riverside
Grand Center Quy Nhơn
Phú Tài Residence
Quy Nhơn Melody
Altara Residences