Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Trinity Tower
Hoành Sơn Complex
Viha Complex
Honor Village
Harmony Square
Sunshine Boulevard
Chung cư The Legacy
Chung cư C13 Bộ Quốc Phòng
Chung cư PCC1 Triều Khúc
King Palace
An Thịnh Luxury Tower