Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Celesta Rise
Khu đô thị South Wave
Q-Mama House
Khu dân cư Bảo Long
Celesta Rise Keppel Land
Long Savanna
La Partenza
Gia Long Riverside Nhà Bè
Saigon Eco Park
The Sun Residence