Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Khu đô thị thương mại J-Dragon
Riverside City Long An
Khu dân cư Eco Sun City